Harta zonei Callatis-Drumul Taberii

luni, 12 martie 2012

Raspuns la scrisoarea primarului

O doamna, vecina de cartier, jurnalist, cetatean, i-a trimis dlui primar un raspuns la scrisoarea publicitara a acestuia. Daca vreti, puteti incerca si voi:
CERERE
Primaria Sectorului 6 Calea Plevnei nr. 147-149...
Data 8.03.2012
Stimate Domnule Primar
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc sa primesc următoarele informații: 1. actul administrativ prin care s-a decis transmiterea de scrisori din partea primarului odata cu înștiințările de plată a impozitelor (copie după acest document); 2. numărul de astfel de scrisori trimise; 3. costul total al acestei operațiuni și linia bugetară din care a fost acoperit; 4. care este contribuția Primăriei Sectorului 6 la campania pentru sterilizarea, deparazitarea și vaccinarea câinilor comunitari și în ce constă parteneriatul cu organizația Vier Pfoten (copie după contractul de parteneriat); 5. care este contribuția Primăriei Sectorului 6 la lucrările de construcție a Metroului pe tronsonul Drumul Taberei și din ce linie bugertară se suportă; 6. când vor începe lucrările de anvelopare termică în str. Jarului. Doresc ca informaţiile solicitate sa imi fie furnizate, în format electronic, la adresa de email (.....). Dacă nu se regasesc în format electronic, copiile după documente îmi pot fi trimise la adresa poștală menționată în cerere. Sunt dispus sa plãtesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacã se solicita copii în format scris). Aștept răspunsul Dvs. în termenul legal de 10 zile, așa cum este prevăzut de art 7(1) din Legea 544/2001: “Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea de informații de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.” Va multumesc pentru solicitudine, ..............................................................
Numele şi prenumele petentului:
Adresa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu